Når du søger priser på naturgas kan det nogle gange være en jungle at finde rundt i. De forskellige lokale VVS’ere har forskellige priser for hvad der ser ud til at være det samme produkt. Derfor kan det være smart at gå til et anerkendt distributionsfirma for at tjekke op på priserne. Du kan se et eksempel på sådanne priser her.

Det er meget smartere at gå direkte til kilden og finde prisen på levering af naturgas, end at spørge hos din lokale VVS forhandler. Til gengæld kan det være en god idé at spørge en VVS mand til råds omkring udstyret for at kunne bruge naturgas. Priser på naturgas kan jo være både både leveringen og udstyret. De store firmaer som Naturgas Fyn har selvfølgelig også priser på udstyr, men her kan det være lidt sværere at gennemskue om det viste setup virker i dit hjem. Det kan en VVS’er bedre forklare når der tages udgangspunkt i din situation.

Hvad er naturgas

Naturgas udvindes af plante- og dyrerester. Det er lettere end den almindelig luft, og i øvrigt helt uden giftige stoffer. Det lugter ikke, så der tilsættes et duftstof så det er nemt at opdage eventuelle lækager. Størstedelen af indholdet er i øvrigt metangas, med en andel på ca. 89 %. Når naturgas forbrændes dannes der CO2 og H2O (vanddamp). CO2’en ledes ud gennem skorstenen, mens det meste af vanddampen kondenseres og bruges til energi. Dermed udnyttes naturgassen mere end 100 %.

Læs mere om naturgas og miljø her.