Den amerikanske sociolog amitai Etzioni skrev i 1993 bogen “The sSpirit og Community” som er en slag politisk manifest. Etzioni tager udgangspunkt i et ønske om genskabelse af oprindelige normer og værdier i samfundet. Han forstår dette som et indbefattende demokratisk samfund, hvor individets indflydelse ikke er begrænset af manglende rettigheder eller økonomisk kapacitet. Med andre ord: Billig opvaskemaskine til alle. Især hans fokus på rettigheder som grundlag for samfundet, er spændende når man taler om frihed for den enkelte, da de to begreber ofte går hånd i hånd. Men ikke hos ham. Han mener derimod at det som andre kalder rettigheder for individet, ofte dækker over begrabet behov, hvilket medfører at der opstår flere og flere behov, som ofte er til skade for fællesskabet. I forlængelse af dette, argumenterer han for at disse såkaldte rettigheder, bruges til at legitimere opførsel, som kan virke stødende, eller er til direkte skade, for andre i samfundet. Et eksempel på dette kunne være når individer fastholder deres ret til for eksempel at køre bil uden sikkerhedssele eller til at køre på motorcykel uden hjelm. Det er direkte den enkelte det går ud over hvis der sker et færdselsuheld, men i et udbygget samfund med offentlige hospitaler, er det i sidste ende resten af samfundet, der betaler prisen hvis den enkelte kommer til skade i trafikken, igennem udgifter til det hospital der skal udbedre den skade, individet har påført sig selv, imens det udøvede sin frihed. Han mener altså at sådan adfærd er misbrug af rettighedsbegrebet.